Verslo Angelų Fondo I tikslas - investuoti į perspektyvias ir į eksportą orientuotas Lietuvos bendroves.
 
2015 m. pabaigoje Verslo Angelų Fondas I baigė investavimą į naujas įmones, nuo 2018 m. spalio mėn. investavimo veiklą pradės naujas Verslo Angelų Fondas II.
 
Fondas investavo tik kartu su Verslo Angelu. Verslo Angelas – tai bendrovė arba privatus asmuo, pasirengęs investuoti į pasirinktą bendrovę dalį savo kapitalo ir su šios bendrovės vadovais dalintis asmenine verslo patirtimi.
 
Fondas ir Verslo Angelas dalyvauja verslo vystyme kartu su kitais bendrovės akcininkais. Bendras siekis – investuoti į atsiperkančius projektus ir uždirbti grąžą.
 
Fondas ir Verslo Angelas lygiomis dalimis išperka naujai išleidžiamą bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisiją ar jų dalį.
 
Fondui ir Verslo angelui parduodant savo akcijas, kiti bendrovės akcininkai gali jas išsipirkti arba parduoti kartu. 
 
Fondo steigėjasEuropos Investicijų fondas. Steigimo sutartis yra pasirašyta įgyvendinant projektą „JEREMIE kontroliuojantysis fondas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. 
 
JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas – padėti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių, panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti mažų ir vidutinių įmonių finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis. 
Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.
 
FONDO DUOMENYS
 
Dydis – 8,42 mln. eurų
 
Valdytojas – UAB „MES INVEST“ ir UAB „Strata“ konsorciumas
 
Investavimo laikotarpis – iki 2015 m. gruodžio 31 d.
 
Investavimo geografija – Lietuva
 
Investicijų dydis - nuo 50 000 iki 600 000 eurų į vieną bendrovę
 
Investavimo taikiniai – smulkios ir vidutinio dydžio bendrovės, kurių metinė apyvarta siekia iki 4,3 mln. eurų, pardavimai orientuoti į eksporto rinkas, stipri ir sėkmingai dirbanti vadovų komanda. Minimalus bendrovės amžius – 1,5-2 metai.
 
Investicijų panaudojimas – technologijoms, įrangai įsigyti, daliniam apyvartinio kapitalo finansavimui.
 
Investavimo principas – investuojama kartu su Verslo Angelu lygiomis dalimis, t.y. Fondas investuoja 50% ir Verslo Angelas – 50% bendros investicijų sumos. Su bendrove, jos savininkais pasirašoma akcininkų sutartis dėl bendrų valdymo, strateginio plano sudarymo, pelno dalybų principų ir kt. akcininkams svarbių dalykų. Kartu su Verslo Angelu siekiama įgyti bendrą 50% kontrolę. Konkretus paketo dydis priklauso nuo bendrovės vertės ir susitarimo su esamais savininkais.
 
Verslo angelo investicijų suma – nuo 50 000 iki 600 000 eurų į vieną bendrovę, taip pat skiriama 1 diena per savaitę darbui su bendrovės vadovais.