2015/11/24

Verslo angelų fondo I investicijos į Biodujų jėgaines perleistos Modus Energijai

Verslo angelų fondas I (toliau - Fondas), kartu su verslo angelais investuojantis į jaunas įmones, pardavė visas turimas biodujų jėgainių Sigvilta ir Lepita akcijas ir konvertuojamas obligacijas Modus Energijai. Fondas kartu su verslo angelais investavo į bendrovių startą prieš dvejus metus. Per šį laikotarpį įmonėms pavyko pasiekti planuotus tikslus, pradėti stabiliai veikti. Į dvi įmones valdančias 1’000 kW ir 625 kW biodujų jėgaines Fondas ir verslo angelai per keletą etapų investavo apie 1,5 mln. eurų. Investiciniame projekte dalyvauja ir kiaulių kompleksus Pasodėlė ir Sajas valdanti įmonė Idavang.
Šios Fondo realizuotos investicijos patvirtina, kad ES struktūrinių fondų lėšos panaudotos inovatyviu būdu, t.y. skatinant įmonių plėtrą per rizikos kapitalo investicijas – sukuria ženklią pridėtinę vertę – į įmones yra pritraukiamas privatus kapitalas kartu su profesionaliomis žiniomis padeda sėkmingai išvystyti veiklą, o pardavus investicijas grįžusios lėšos vėl gali būti naudojamos naujoms įmonėms skatinti, - sako Europos Investicijų fondo – Verslo angelų fondas I steigėjo – atstovė Lietuvoje Jūratė Aželionytė.
Modus Energija vadovas Nikolaj Martyniuk kalbėdamas apie Fondą pabrėžė – „Fondo pasirengimas investuoti į mūsų idėją paskatino greitą projektų realizavimą, tiksliai pagal grafiką. Dabar turime aukščiausio europinio lygio jėgaines, besilaikančias tarptautinių saugios ir ekologiškos energijos gamybos standartų. Bendras kelias nebuvo be išbandymų. Kiaulių maro, rinkų paklausos kitimas dėl sudėtingos geopolitinės padėties vertė greitai ir be kompromisų reaguoti į besikeičiančią situaciją. Tačiau, visada matėme kad tiek Fondo partneriai, tiek Verslo angelai vadovaujasi aukšta verslo kultūra, prisiima riziką, sprendžia problemas nebijodami iššūkų ir vykdo susitarimus. Dalyvaujant Verslo angelų fondui I, pavyko greitai ir efektyviai įgyvendinti planuotus projektus prisidedant prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir atsinaujinančių išteklių plėtros.“
Verslo Angelų Fondo I vadovaujantis partneris Arvydas Strumskis patvirtina solidaus bendradarbiavimo patirtį su Verslo angelais ir Modus Energija - “Fondas visada siekia abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Visi biojėgainių akcininkai ne tik deklaravo, bet ir vadovavosi sutartais verslo valdymo ir sprendimų priėmimo ir aukščiausio lygio etikos principais. Mes labai džiaugiamės pelningu bendradarbiavimu”.
KŪB „Verslo angelų fondas I“ investuoja į mažas ir vidutines Lietuvos įmones. Fondo investicija sudaro iki 400 tūkst. eurų į vieną įmonę, verslo angelas atitinkamai investuoja nemažesnę sumą. Investuotojai dalinasi sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje.
Tikimasi, kad bendros Fondo ir verslo angelų investicijos sudarys apie 16,8 mln. eurų, tame tarpe 8 mln. eurų yra investuojama iš Europos investicijų fondo valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų, kuris yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.