Investavimo kriterijai
 
( 1 ) Bendrovė vysto veiklą bent 1,5 metų,  gamyba arba paslaugos yra vystoma (kuriamos) Lietuvoje, reikalinga pradinė investicijų suma siekia iki 600 000 eurų ir papildoma investavimo suma iki 600 000 eurų;
 
( 2 ) Savininkai ir vadovai turi aiškų verslo plėtros planą, orientuotą į eksportą;
 
( 3 ) Vadovų komanda turi reikiamą verslo vystymo patirtį;
 
( 4 ) Savininkai yra pasiruošę bendradarbiauti su Fondo atstovais ir Verslo Angelu strateginio valdymo komandoje, dalintis aktualia finansine bei verslo informacija;
 
( 5 ) Fondui ir Verslo Angelui yra priimtinas bendrovės būsimos grąžos ir jos rizikos santykis.
 
 
Investavimo sritys
 
Investicijų taikiniai - visos gamybos bei paslaugas teikiančios bendrovės, išskyrus keletą išimčių (žr. „Išimtys“).
 
Fondas pirmenybę teikia bendrovėms, kurios veikia Lietuvoje ir orientuoja savo veiklą į eksporto rinkas. Ypatingas dėmesys skiriamas šioms bendrovėms:
  -  inovatyvių technologijų,
  -  paslaugų verslui ir vartotojams,
  -  telekomunikacijų,
  -  informacinių technologijų,
  -  biotechnologijų (išskyrus žmogaus klonavimo ir su tuo susijusias veiklas),
  -  aukštos pridėtinės vertės komponentų gamybos, 
  -  kitoms bendrovėms, kurių pagrindas – aplinką tausojančios technologijos, moksliniais tyrimais pagrįstos technologijos ir inovacijos.
 
Investicijų taikiniais gali būti ir tradicinių pramonės šakų bendrovės - maisto produktų gamybos, tekstilės, metalo apdirbimo, taip pat ir kitos potencialiai ekonomiškai perspektyvios bendrovės.
 
Fondas investuoja į bendroves, kurių vertę galima reikšmingai padidinti:
  - stiprinant jų valdymą, pritraukiant atitinkamo verslo žinovus ir specialistus,
  -  gerinant veiklos efektyvumą, vykdant plėtrą,
  -  įsigyjant ir išlaikant licencijas, tęsiant komercinį potencialą turinčius mokslinius ir tyriamuosius darbus,
  -  stiprinant bendrovės balansą.
 
Fondą dominančios bendrovės turi patikrintą gaminamų produktų ir tiekiamų paslaugų rinką, joms reikia papildomo finansavimo ir / ar žinių tolimesnei plėtrai.
 
Išimtys:
Fondas neinvestuoja į bendroves, kurių veikla:
  - ginklų gamyba ar kita karinės srities veikla,
  - tabako produktų bei alkoholio gamyba,
  - kazino veikla ar kitos lošimo paslaugos,
  - žmonių klonavimas ir susijusios veiklos,
  - pirminė žuvininkystės produkcija, akvakultūros ir žemės ūkio produkcija,
  - nekilnojamo turto vystymas.
Fondas taip pat negali investuoti į bendroves, kurios turi rimtų finansinių sunkumų, teršia aplinką, kenkia sveikatai bei saugumui.
 
 
Investavimo procesas
 
Fondas, gavęs investicinį pasiūlymą, pirmiausia tikrina, ar tenkinami pagrindiniai investavimo kriterijai (žr. Investavimo kriterijai). Jei pasiūlymas atitinka investavimo kriterijus, Fondo atstovai susitinka su bendrovės savininkais, vadovais, detaliai analizuoja bendrovės pateiktą verslo planą.
 
Jei išanalizavus verslo planą tenkinami Fondo reikalaujamos investicinės grąžos kriterijai ir, Fondo valdytojų vertinimu, vadovų komanda yra pajėgi įgyvendinti verslo planą, tuomet:
 - vyksta derybos su šio verslo savininkais, ieškoma Verslo Angelo,
 - pasirašomas ketinimų protokolas, kuriame numatomos pagrindinės investavimo sąlygos,
 - atliekamas išsamus teisinis, finansinis ir mokestinis bendrovės patikrinimas,
 - vyksta galutinės derybos dėl investavimo sąlygų;
 - pasirašomos investavimo, akcininkų, akcijų pasirašymo sutartys.
 
 
Veikla po investavimo
 
Suformuojama valdyba, į kurią paskiriami savininkų, Verslo Angelo, Fondo atstovai. Šie partneriai ir bendrovės vadovai periodiškai susitinka aptarti verslo plano įgyvendinimo rezultatų, priima sprendimus dėl bendrovės vystymo strategijos, jos koregavimo ir įgyvendinimo taktikos.